جزئیات تماس

ساعات کاری بخش اداری دانشگاه از 7:30 صبح لغایت 15 بعد از ظهر می باشد. می توانید برای ایجاد ارتباط بهتر از فرم تماس استفده نمایید.

آدرس:ایران ، همدان ، نهاوند ، بلوار پرستار، کیلومتر 3 جاده بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند
ایمیل:
تلفن:+98852-3383972-3-4-5
نمابر:+98852-3383971

فرم تماس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند

برنامه های آینده

مقالات هیئت علمی

اخبار داخلی

دستاوردهای جدید